Lion A-shares Stock Connect

Tập đoàn tài chính Lion dựa vào Công ty TNHH Môi giới Lion (Lion Brokers Limited), thông qua việc phát hành sản phẩm- Lion Brokers Land Stock Exchange, để cung cấp cho khách hàng dịch vụ hoán đổi thu nhập các dịch vụ phái sinh (Total Return Swap). Khách hàng nạp một số tiền gốc nhất định làm cơ sở. Lion International phân bổ vốn cho khách hàng để mua và bán cổ phiếu trong một phạm vi xác định theo tỷ lệ đòn bẩy đã thỏa thuận lên đến 3 lần. Khách hàng cuối cùng nhận được thu nhập do đòn bẩy tạo ra đầu tư cổ phiếu, và Lion International thu được khoản đầu tư cổ phiếu có đòn bẩy. Lãi vốn khuếch đại.

 • Bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng

  TRS bảo vệ tốt quyền riêng tư của khách hàng trong cấu trúc sản phẩm

 • Chi phí tài chính thấp

  Mặt bằng lãi suất tài trợ kinh doanh TRS thấp hơn nhiều so với mặt bằng lãi suất tài trợ kinh doanh truyền thống

 • Phương pháp tính lãi linh hoạt

  khách hàng của TRS trả lãi dựa trên số tiền thực tế phát sinh

 • Cơ chế hoạt động linh hoạt

  Lion Brokers cung cấp cho khách hàng phần mềm giao dịch chuyên nghiệp và các dịch vụ tùy chỉnh

ghi chú:

○1 Lấy 1 kỳ, đòn bẩy 2.5 lần làm ví dụ ○2 Mặt phẳng cổ phiếu là: Thailand Junan, CICC, Lion International Securities,… và giá cổ phiếu có thể khác nhau vào đầu kỳ và cuối kỳ

Lợi thế giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Hoa Kỳ
 • Phân bổ tài sản toàn cầu

 • T + 0 bán ngay trong ngày

 • Sản phẩm giao dịch phong phú

 • Giá trị đầu tư

 • Tăng giảm không giới hạn

 • Thị trường minh bạch

Phần mềm giao dịch chứng khoán TRS
 • o Thao tác đặt lệnh nhanh chóng dễ dàng hơn
 • o Phần mềm nhẹ hơn
 • o Giao diện tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng
 • o Thích hợp hơn cho trải nghiệm tương tác
tải