Cung cấp trải nghiệm dịch vụ giao dịch đầu tư toàn cầu một trạm

LION BROKERS LTD.
 • 1
  Tài khoản tách biệt
 • 6
  Giấy phép đầy đủ (Cayman CIMA) bao gồm chứng khoán, hợp đồng tương lai và phái sinh
 • 7
  Sàn giao dịch hàng đầu toàn cầu
 • 11
  Văn phòng toàn cầu
 • 100
  Các loại giao dịch tương lai
 • 2000000
  Nhóm khách hàng

Đầu tư vào các sản phẩm tài chính phổ biến của tất cả các loại tài sản trên khắp thế giới

Full scop asset class access
Direct access to top global exchanges

Truy cập trực tiếp vào các Sở giao dịch hàng đầu thế giới

 • CME|Sở giao dịch Chicago Mercantile Exchange
 • EUREX|Sở giao dịch hợp đồng tương lai Châu Âu
 • NYSE|Sở giao dịch chứng khoán London
 • SGX|Sở giao dịch Singapore
 • LME|Sở giao dịch kim loại London
 • ASX|Sở giao dịch chứng khoán Úc
Học Viện Lion
Áp dụng nhiều công cụ giảng dạy và tài nguyên trực tuyến khác nhau để học hỏi giao dịch và nâng cao sự tự tin khi giao dịch. Chúng tôi cung cấp tài liệu chi tiết để học kiến thức về thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai và phái sinh tài chính, các xu hướng thị trường mới nhất cũng như đầy đủ các video giảng dạy và phân tích.