Hơn 2000000 khách hàng toàn cầu

Dựa trên ba trung tâm tài chính quốc tế lớn là Hồng Kông, Cayman và Singapore, Lion Finance Group kết nối các nhà đầu tư với thị trường tài chính toàn cầu. quản lý tài sản và các dịch vụ khác. Thông qua Lion Financial Group, khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp thị trường tài chính toàn cầu và thực hiện nhiều Sản phẩm giao dịch tài chính đa dạng. Nghiêm ngặt tuân thủ các quy định giám sát là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Lion. Lion Finance Group cam kết phát triển một mạng lưới hoạt động được cấp phép toàn cầu.

Sản phẩm tài chính toàn cầu

Kỷ nguyên phân bổ tài sản toàn cầu đã đến. Lion Group Holding Limited (LGHL | Nasdaq Listed), với tư cách là nhà điều hành nền tảng giao dịch one-stop chuyên nghiệp cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính, kết nối hiệu quả các nhà đầu tư toàn cầu và thị trường tài chính quốc tế, đồng thời giúp Các nhà đầu tư và các tổ chức đầu tư tiến hành phân bổ tài sản toàn cầu một cách hợp lý, khoa học và thông minh.

Tổng cục

Sau khi phát triển nhanh chóng và ổn định, chúng tôi đã có hàng loạt văn phòng tại Singapore, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Dubai, Malaysia, Việt Nam, v.v. Văn phòng toàn cầu tại các thị trường tài quốc tế nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ giao dịch đầu tư tốt hơn cho các nhà đầu tư toàn cầu.

2016 Tại Tập đoàn tài chính thức tại Hong Kong,Trung Quốc Vào tháng 12 năm 2016, các công ty thành viên đã nhận được giấy phép tài chính 1, 4 và 2, 5 do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông (SFC) cấp, đồng thời có chứng chỉ tư vấn, môi giới về chứng khoán và hợp đồng tương lai

Lịch sử phát triển
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021